0

การชำระเงิน

การชำระเงิน
  1. ชำระมัดจำหลังทำการจองภายใน 3 วัน พร้อมส่งเอกสารการเดินทาง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง และเบอร์โทรศัพท์
  2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15-30 วัน ตามรายละเอียดโปรแกรม  (หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาเรียกเอกสารการรับชำระเงินจากเจ้าหน้าที่ด้วย และ จะไม่รับผิดชอบ หากชำระเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ)
 วิธีการชำระเงิน  
  1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
  2. ท่านสามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร
  3. ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM/โอนออนไลน์ โดยระบุเลขที่บัญชีดังกล่าวตามบัญชีด้านล่างนี้และจำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร

บัญชีธนาคาร


*** ห้าม! โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ที่กระดาษบันทึกรายการหมด* เพราะท่านจะไม่สามารถ แจ้งยืนยันการโอนเงินได้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณายืนยันการชำระเงิน 

 * โปรดเก็บใบโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน 
 * และส่งสลิปการโอนเงินผ่านช่องทางได้ดังนี้
     - Line : swtravel พร้อมแจ้งชื่อผู้จอง
     - E-mail : swtravelagent@gmail.com, smartworldholiday@yahoo.com, info@smartworldholiday.com
  1. ชำระด้วยบัตรเครดิต ท่านสามารถชำระเงินได้ทั้งบัตร VISA, Master Card และบัตรเดบิตของธนาคารไทยทุกธนาคร ทั้งในและนอกประเทศได้ คิดค่าบริการ 3.5 % (ระบบจะคำนวณค่า ธรรมเนียมให้โดยอัตโนมัติ )
  2. การชำระเงินด้วยเครดิต / บัตรเดบิตนั้น จะเป้นการชำระเงินในระบบออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 987-7074-5 หรือ 087-496-9977