0

มีผู้ชม 4409 ครั้ง
กิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา ปาร์ตี้ 3 วัน 2 คืน ณ จ.นครนายก
รหัสสินค้า : TM061
ราคา ฿6,000.00THB
จำนวน

 กิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา ปาร์ตี้ 3 วัน 2 คืน ณ จ.นครนายก

      บริษัท สมาร์ท เวิลด์ แทรเวิล เอเจนท์ จำกัด มีความยินดีนำทุกท่านสู่ จ.นครนายก เชิญท่านสัมผัสธรรมชาติ ท่ามกลางขุนเขา
และสายหมอกที่สวยงาม นำท่านเข้าพักโรงแรมระดับมาตรฐาน ภายไต้บรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง
สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ และอบอุ่นกับการดูแลที่เป็นกันเองตลอดการเดินทาง
...

 
กำหนดการเดินทาง    วันที่ 16-18  หรือ 23-25  ธันวาคม 2559
วันแรก           เขื่อนขุนด่านฯ – อุทยานพระพิฆเนศ – แม่น้ำนครนายก - ล่องแก่งสามชั้น
07.00 น.              คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ...... เจ้าหน้าที่สมาร์ท เวิลด์ แทรเวิล คอยให้การต้อนรับ   
                          และอำนวยความสะดวกในด้านสัมภาระในการเดินทาง...
07.30 น.              ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ .นครนายกระหว่างการเดินทางบริการอาหารเช้าแบบกล่อง (1)
                          พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์/กระเช้าลูกอม/กระเช้าของว่าง มัคคุเทศก์แนะนำข้อมูลท่องเที่ยว
                          และสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายที่ทางทีมงานสรรสร้าง…...มาเพื่อสร้างรอยยิ้ม
                          และเสียงหัวเราะให้กับท่าน...ตลอดการเดินทาง
10.30 น.              นำท่านเที่ยวชม เดินทางถึง อุทยานพระพิฆเนศ นำท่านสักการบูชาองค์เทพแห่งความสำเร็จ ซึ่งเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่  
                          ของเมืองนครนายก ทางด้านในนอกจากมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่แล้วภายในยังมีพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ  108 ปาง
12.00 น.              บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไก่ย่างสองสาว (2) อิ่มอร่อยกับอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางต่อ
13.00 น.              นำท่านลองแก่ง แม่น้ำนครนายก สนุกสนานกับการล่องเรือยาง พร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามและทีมงานในการจัดกิจกรรมอย่างมืออาชีพ
15.00 น.              เดินทางถึงที่พัก โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า ที่พักระดับมาตรฐาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น
                          
และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการเครื่องดื่มต้อนรับ
                              - พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.              นำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารครัวชมจันทร์   (3)
                               - หลังอาหารเย็นนำท่านกลับสู่ที่พัก
                               - พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง          นครานายก – สัมมนา – กิจกรรมวิชั่น 3 มิติ - กิจกรรมสร้างทีม – วอร์คแรลลี่ – ปาร์ตี้ไนท์
07.00 น.              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
09.00 น.           พร้อมกันที่ห้องสัมมนา ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ
                        - พิธีเปิดโดยผู้บริหาร
                        - กิจกรรมการสร้างทีม กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคยสนุกสนานกัน โดยการเรียนรู้ เล่น เพื่อให้รู้จักกันและสนิทสนมกันมากขึ้น
                        - แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มทำ กิจกรรมวิชั่น 3 มิติ มองภาพรวมหน่วยงานในอนาคตไปด้วยกัน การมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
10.30 น.           พักเบรค อาหารว่าง/ชา กาแฟ (5)
10.45 น.           นำเสนอผลงาน วิชั่น 3 มิติ ของแต่ละกลุ่ม
                        - มอบรางวัลทีมชนะเลิศ
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท (6)
13.00 น.           แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม วอร์คแรลลี่ 4 กลุ่ม
                        - อธิบายกติกาการแข่งขัน ชี้แจงกฎ ระเบียบต่างๆในการทำกิจกรรมวอร์คแรลลี่
14.00 น.           - กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้กิจกรรม วอล์คแรลลี่  เชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม พัฒนาทักษะในการวางแผนการติดต่อสื่อสาร
                          สร้างภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบร่วมกันในการทำกิจกรรม (4 ชนิด กิจกรรมฐาน) 
15.00 น.           พักเบรค อาหารว่าง/ชา กาแฟ (7)
15.15 น.           - สรุปผลการทำงานจากกิจกรรม
                        - สรุปผลกิจกรรมให้ข้อคิดและเรียนรู้ถึงหลักการการทำงานเป็นทีม
                       - กิจกรรมร้อยมือสู่ความสำเร็จมอบแก่ผู้บริหาร
16.00 น.           จบกิจกรรมสร้างทีมอย่างประทับใจ
17.30 น.           สนุกสนานกับกิจกรรมล้วงไข่ไดโนเสาร์ พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย
18.30 น.           จากนั้นบริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (8) ในบรรยากาศ งานเลี้ยง สังสรรค์ พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งท์ ในค่ำคืนของ
                       ปาร์ตี้สไตล์.....สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการบนเวทีหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณ
                       โดยเฉพาะร่วมลุ้นร่วมเชียร์... กับการประกวดการแต่งกายเข้ารูปแบบงาน พร้อมรับของรางวัลจากทีมงานมากมายเพลิดเพลิน
                        สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะ สนุกสนานกันอย่างเต็มที่…ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่น
                       - ประกาศผลรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการสร้างทีม และมอบรางวัลโดยผู้บริหาร
                                
23.00 น.           เสร็จสิ้นกิจกรรม...นอนหลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์

 
วันที่สาม        น้ำตกวังตะไคร้ – ตลาดโรงเกลือ  – กรุงเทพฯ
07.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น..           เช็คเอ้า นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกวังตะไคร้ ให้ท่านเที่ยวชม ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม
                        - อำลาที่พักนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก ตามจุดขายผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านเลือกซื้อ
                        เลือกชมตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ร้านอาหารกลางวัน
เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารช่อชะมวง (10) อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางต่อ
บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ จ.นครนายก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าหลากหลาย มากมาย
15.00 น.           ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างทางเพลิดเพลินกับการดูหนัง ฟังเพลง หรือ
                         จะเลือกร้องเพลงคาราโอเกะเพลิดเพลินตามอัธยาศัย
18.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ..
 

                                                      ********************
 

ราคาห้องพัก 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหาร ท่องเที่ยว กิจกรรมการสร้างทีม งานปาร์ตี้ สังสรรค์
ราคานี้เป็นราคาที่เสนอ ณ จำนวนขั้นต่ำ 40 ท่าน 
ห้องพัก ราคา / ต่อท่าน
ภูสักธาร รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
พักห้องละ 2 ท่าน /
www.phusakthanresort.com/  
6,000 บาท/ ต่อท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 1,400 บาท
 • *เด็กคิดครึ่ง ราคา จากราคาผู้ใหญ่*
 • **สมนาคุณฟรี เสื้อยืดสีพื้นคอกลม พร้อมสกรีนโลโก้ของท่าน คนละ 1 ตัว
 
   ราคาดังกล่าวรวม
 1. ห้องพัก 2 คืน พร้อม อาหารเช้า
 2. อาหารว่างบนรถ 1 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 3. อาหารเย็น 2 มื้อ พร้อม Soft Drink ในงาน Party 4 ชั่วโมง คืนที่สอง
 4. ค่าถ่ายวิดีโอในระหว่างกิจกรรม และภาพนิ่ง พร้อมจัดทำเป็น DVD จำนวน 1 ชุด
 5. ทีมงานในการจัดกิจกรรมการส้รางทีม
 6. ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรมต่างๆ
 7. ค่าดำเนินกิจกรรมสนุกสนานในตอนกลางคืน
 8. ค่ารถโคชน์วีไอพี 2 ชั้นรับ – ส่งสู่รีสอร์ท จำนวน 1 คัน
 9. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 10. ค่าล่องแก่งแพยาง ที่นครนายก
 11. ขนม ทอฟฟี่ ทานเล่นระหว่างการเดินทาง และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
 12. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/ต่อท่าน
 13. ค่าดนตรีคาราโอเกะ
 14. เครื่องฉาย LCD Projector
 
การชำระเงิน:
 • มัดจำทันทีหลังจาก การยืนยันการใช้บริการ จำนวน 40 %
 • ส่วนที่เหลือ 60 % ให้ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน ทำการ
 
ราคาดังกล่าวไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
หมายเหตุ:
          - โปรแกรมการสัมมนาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม