0

มีผู้ชม 200 ครั้ง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน *เข้าร้านช้อป 2 ร้าน* โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)
รหัสสินค้า : CN106
ราคา ฿25,900.00THB
จำนวน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน *เข้าร้านช้อป 2 ร้าน*
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)

 
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – แชงกรีล่า – ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน(ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) – เมืองโบราณ แชงกรีล่า

วันที่ 3

วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถราง) – อุทยานน้ำหยก

วันที่ 5

ลี่เจียง – คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ร้านหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน – อิสระช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย

วันที่ 6

คุนหมิง – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (FD583 : 12.30 – 14.00)
                                   โปรแกรมเต็มคลิกเลย...