0

มีผู้ชม 321 ครั้ง
ซับโปโร ญี่ปุ่น เทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL & FISHING 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
รหัสสินค้า : JP-386
ราคา ฿72,900.00THB
จำนวน
 ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
 ชมเทศกาล Sapporo Snow Festival 2024 - สนุกกับกิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง - พักซัปโปโร 2 คืน - แช่ออนเซ็น 2 คืน - ชมคลองโอตารุ - ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ - ชมงานประดับไฟ TOYA LAKE LUMINATION - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ - ขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมโมอายแห่งฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ และMITSUI OUTLET PARK - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น  
 รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - เทศกาล Sapporo Snow Festival 2024 – บุฟเฟ่ต์เมนูปู แบบไม่อั้น

วันที่ 3

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ – ลิงแช่ออนเซ็น - โกดังอิฐแดง - ย่านโมโตมาจิ – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 4

กิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง – ภูเขาโชวะชินซัง – ขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway – Mt.Usu Terrace – ทะเลสาบโทยะ – TOYA LAKE LUMINATION – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 5

ศาลเจ้าฮอกไกโด - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - ร้านจำหน่ายของฝาก - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO - เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 6

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 : 10.00-15.50)


                                                                                                     โปรแกรมเต็มคลิก