0

มีผู้ชม 478 ครั้ง
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซับโบโร อาซาฮิกาว่า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย
รหัสสินค้า : JAP002-2022
ราคา ฿45,990.00THB
จำนวน


โปรแกรมการเดินทาง
1
สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
2
สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน มอลล์  
 
Art Hotel, Asahikawa Or Similar
 
3
ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
ถนนซาไกมาชิ 
 
Smile Hotel Premium, Sapporo Or Similar
 
4
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
Smile Hotel Premium, Sapporo Or Similar
 
5
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต  ดิวตี้ฟรี
 
Smile Hotel Premium, Sapporo Or Similar
 
6
สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 
  โปรแกรมเต็ม คลิก