0

มีผู้ชม 291 ครั้ง
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซับโบโร โอตารุ อาซาฮิกาว่า  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย
รหัสสินค้า : JAP003-2022
ราคา ฿49,990.00THB
จำนวน


โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด 
1
สนามบินสุวรรณภูมิ
 
2
สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า อิออน มอลล์  
 
Art Hotel, Asahikawa Or Similar
 
3
ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
ถนนซาไกมาชิ
 
 
Grand Park Hotel, Otaru Or Similar
 
4
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  
 
 
Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo Or Similar
 
5
สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

                                                                             โปรแกรมเต็ม คลิก