0

มีผู้ชม 239 ครั้ง
ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO LIGHT UP SNOW 5D3N โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
รหัสสินค้า : JAP004-2022
ราคา ฿41,990.00THB
จำนวน

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - มิชิมะ สกายวอล์ค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่ - เมนูขาปูยักษ์

วันที่ 3

สัมผัสลานสกี – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น - เมืองโตเกียว

วันที่ 4

อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)

วันที่ 5

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG683 10.35 – 15.40)

      โปรแกรมเต็ม คลิก