0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


มีผู้ชม 178 ครั้ง
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นโปรแกรมเติมความหวานกับรถไฟสายโรแมนติก โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-อาราชิยาม่า-โอซาก้า-นารา 6วัน 3คืน By Thai Airways International (TG)
รหัสสินค้า : JP137
ราคา ฿38,900.00 THB
จำนวน
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่

อาราชิยาม่า-โอซาก้า-นารา 6วัน 3คืน

By Thai Airways International (TG)

เริ่มต้นท่านละ 38,900 บาท


** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้
** ร่วมค้นพบความเชื่อที่ว่า ชิมไข่ดำเสริมอายุอีก 7ปี ณ “หุบเขาโอวาคุดานิ”
** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

 
กำหนดการเดินทาง      28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 38,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 36,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 34,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -14,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทำการจองค่ะ