0

มีผู้ชม 353 ครั้ง
ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
รหัสสินค้า : JP382
ราคา ฿53,900.00THB
จำนวน

ฮอกไกโด ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

 
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 3

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ภูเขาโชวะชินซัง – ขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway – Mt.Usu Terrace – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 4

เมืองโจซังเค – เขื่อนโฮเฮเคียว – จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีสะพานโจซังเคฟุทามิ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านจำหน่ายของฝาก – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น

วันที่ 5

ศาลเจ้าฮอกไกโด– เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO – ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 6

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 : 10.00-15.50)


                                                                       โปรแกรมเต็มคลิก