0
               
           
 
 
               
               
         
 
   
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
           
 
 
               
               
               
               
               
               
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Amazon ช้อปปิ้งออนไลน์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Line QR Code ติดต่อเรา

มีผู้ชม 289 ครั้ง
ฮานอย ฮาลอง ซาปา  ฟานสิปัน 4 วัน 3 คืน
รหัสสินค้า : MM105
ราคา ฿14,900.00THB
จำนวน
ฮานอย ฮาลอง ซาปา  ฟานสิปัน 4 วัน 3 คืน


 
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ2-3ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
พักเดี่ยว
25-28  มกราคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
04-07  กุมภาพันธ์  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
10-13   กุมภาพันธ์ 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
25-28  กุมภาพันธ์ 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
14-17  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
18-21  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
28-31  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
13-16  เมษายน 2561 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.-
25-28 เมษายน  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
06-09 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
16-19 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
20-23 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
13-16 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
17-20 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
27-30 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-