0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


มีผู้ชม 195 ครั้ง
ฮ่องกง – กระเช้านองปิง + ไหว้พระใหญ่ – ดิสนีแลนด์
รหัสสินค้า : HG047
ราคา ฿17,900.00 THB
จำนวน
ฮ่องกง – กระเช้านองปิง + ไหว้พระใหญ่ – ดิสนีแลนด์

  • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า
  • สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา
  • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์...
  • นั่ง PEAK TRAM พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด
  • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
  • ชมไฟ ที่  SYMPHONY OF LIGHTS  พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน **
       
วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา –  CITY GATE OUTLET  –
                       SYMPHONY OF LIGHTS   
วันที่ 2              ฮ่องกง –  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน       
วันที่ 3              วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
                       – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย –  กรุงเทพฯ