0

มีผู้ชม 8 ครั้ง
เที่ยวเมืองเหนือ ลำปาง แพร่ น่าน 5 วัน 4 คืน (DD) ไหว้พระธาตุ โดยสายการบินนกแอร์
รหัสสินค้า : T-023
ราคา ฿17,990.00THB
จำนวน
เที่ยวเมืองเหนือ ลำปาง แพร่ น่าน 5 วัน 4 คืน (DD) ไหว้พระธาตุ
เดินทาง ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
ราคาเริ่มต้น: 17,990 บาท/ต่อท่าน
เดินทางโดย: สายการบินนกแอร์ (DD)


พิเศษ คณะ VIP 6 ท่านออกเดินทางโรงแรมที่พัก: ทวี ทานา / เฮือนนานา / น่าน นครา หรือที่พักระดับใกล้เคียงตามมาตราฐาน 
เดินเล่นชม น้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
นำท่านสักการะเจดีย์เล็ก สีขาว สร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจองเกล้าราชานุสรณ์
สักการะ”วัดพระธาตุลำปางหลวง” พระธาตุประจำปีเกิดของปีฉลู และเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า(พระแก้วมรกต) 
     พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดลำปาง

เพื่อความเป็นศิริมงคล สักการะ”วัดพระธาตุช่อแฮ่” วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดแพร่
ชมความสวยงามของธรรมชาติ “วนอุทยานแพะเมืองผี” สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของแพร่มาช้านาน เกิดจากการถูกกัดเซาะตาม
    ธรรมชาติ

ชม “คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี” อาคารสีชมพูโดดเด่ด อายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้นตามดำริของแม่เจ้าบัวถา (ชายาองค์แรก) ในเจ้า
     หลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนคร
สักการะ วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
     องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชมวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี “วัดภูมินทร์” เดิมมีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน หรือ 
      “กระซิบรักบรรลือโลก” เป็นภาพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเยี่ยมของวัดภูมินทร์


โปรแกรมเต็มคลิก