0

มีผู้ชม 468 ครั้ง
เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน BY WY 26DEC-03JAN 23
รหัสสินค้า : EUR002-2022
ราคา ฿76,999.00THB
จำนวน
PROGRAM
VWFRACDG96WY - CELEBRATE NEW YEAR IN EUROPE เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน BY WY 26DEC-03JAN 23

PROGRAM DETAIL
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต (บริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต-แฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-โคโลญ (-/L/D)

วันที่ 3

โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก - COSTER DIAMONDS – จัตุรัสดัมสแควร์  (B/L/-)

วันที่ 4

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - เมืองอูเทร็คท์ -   รอตเทอร์ดาม (B/L/D)

วันที่ 5

รอตเทอร์ดาม – เมืองบรูกส์ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – จัตุรัสกรองด์ ปลาส (B/L/D)

วันที่ 6

บรัสเซลส์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย  (B/L/D)

วันที่ 7

ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ประตูชัย – หอไอเฟล –พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (B/L/D)

วันที่ 8

ช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลาวัลเลย์ วิล เลจ เอาท์เลท – ท่าอากาศยาน ชาร์ล เดอ โกล  (B/-/-)  

วันที่ 9

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

FLIGHTS
OMAN AIR
DEPARTURE FLIGHT: WY816//WY115 (BKK-MCT 20.45-23.25 // MCT-FRA 02.45 -07.05)
ARRIVAL FLIGHT: WY132//WY815 (CDG-MCT 21.10-07.10+1 // MCT-BKK 09.00-17.45)


                                                                      โปรแกรมเต็มคลิก