0
               
           
 
 
               
               
         
 
   
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
           
 
 
               
               
               
               
               
               
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Amazon ช้อปปิ้งออนไลน์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Line QR Code ติดต่อเรา

มีผู้ชม 313 ครั้ง
โปรแกรมสัมมนา - การสร้างทีม - ท่องเที่ยว - CSR - ปาร์ตี้ 3 วัน 2 คืน ณ ชะอำ จ.เพชรบุรี
รหัสสินค้า : TM157
ราคา ฿0.00THB
จำนวน

  โปรแกรมสัมมนา การสร้างทีม  ท่องเที่ยว CSR ปาร์ตี้  

  3 วัน 2 คืน 
ณ ชะอำ จ.เพชรบุรี
  

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพ – สมุทรสงคราม -  กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน  – กิจกรรมละลายพฤติกรรม  -  กิจกรรมสร้างทีม


06.00 น.               คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ.......เจ้าหน้าที่ สมาร์ท เวิลด์ แทรเวิล คอยให้การต้อนรับ
                           และอำนวยความสะดวกในด้านสัมภาระในการเดินทาง...
07.00 น.               ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ สมุทรสงคราม  เพื่อทำกิจกรรม CSR  ระหว่างการเดินทาง 
                           บริการอาหารว่าง (1) พร้อมน้ำดื่ม/มัคคุเทศก์แนะนำข้อมูลท่องเที่ยว และสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
                           กิจกรรมความบันเทิงหลากหลายที่ทางทีมงานสรรสร้าง….มาเพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้
                           กับท่าน...ตลอดการเดินทาง
09.30 น.               เดินทางถึงสมุทรสงคราม  นําคณะเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จ.สมุทรสงคราม
                           เพื่อปลูกป่าชายเลนทำกิจกรรม CSR
                           - มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม
                           - วิทยากรแนะนําข้อมูลการทํากิจกรรม CSR และสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม CSR ที่ทางทีมงาน
                           สรรสร้างมา เพื่อสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับท่าน
                           หลังกิจกรรม CSR มี บริการอาหารว่าง (2)
12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน บนกระเตง (3)
                           - หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำคณะเดินทางสู่ ชะอำ
14.00 น.               เดินทางถึง รีสอร์ท
14.30 น.               พร้อมกันที่ห้องประชุม ลงทะเบียน พร้อมรับป้ายชื่อ
                           - แนะนำวิทยากรและทีมงาน
                           - กิจกรรมการสร้างทีม กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคยสนุกสนานกัน โดยการเรียนรู้ เล่น
                           เพื่อให้รู้จักกันและสนิทสนมกันมากขึ้น กิจกรรมเกมวอร์มอัพ สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
15.00 น.               แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม วอร์คแรลลี่ 5 กลุ่ม
                           - อธิบายกติกาการแข่งขัน ชี้แจงกฎ ระเบียบต่างๆในการทำกิจกรรมวอร์คแรลลี่
                           - กิจกรรม เกม วอร์มอัพ สร้างความคุ้นเคยสนุกสนานกัน โดยการเรียนรู้ เล่น เพื่อให้รู้จักกัน และ
                           สนิทสนมกันมากขึ้น
15.30 น.               - กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้กิจกรรม วอล์คแรลลี่  เชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม พัฒนาทักษะ
                           ในการวางแผนการติดต่อสื่อสารสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ความเสียสละ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
                           และความรับผิดชอบร่วมกันในการทำกิจกรรม (5 ชนิด กิจกรรมฐาน)
16.45 น.               เสร็จกิจกรรม ฐานการสร้างทีม กิจกรรมภาคสนาม
                           - รายงานตัวต่อคณะกรรมการ
                           - พักเบรค อาหารว่าง/ชา กาแฟ (4)
17.00 น.               สรุปผลการเรียนรู้แต่ละฐานกิจกรรมของแต่ละทีม..
                           - สรุปผลกิจกรรมให้ข้อคิดและเรียนรู้ถึงหลักการการทำงานเป็นทีมโดยวิทยากร
                           - กิจกรรมร้อยมือสู่ความสำเร็จมอบแก่ผู้บริหาร
                           - พิธีปิดการสัมมนาโดยผู้บริหาร  / ถ่ายรูปหมู่
17.30 น.               จบกิจกรรมสร้างทีมช่วงแรกอย่างประทับใจ
                           - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.               นำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ ร้านอาหารครัวเคียงคลื่น (5)
                           - หลังรับประทานอาหารนำท่านสู่ที่พัก
                           - จบกิจกรรมวันแรกอย่างประทับใจ พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง
กิจกรรมภายในองค์กร – ประชุมวิสัยทัศน์ – นำเสนองานของแต่ละแผนก / ฝ่าย  – ปาร์ตี้ - สังสรรค์


07.00 น.               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (6)
09.00 น.               พร้อมกันที่ห้องประชุม ลงทะเบียน พร้อมรับป้ายชื่อ
                           - พิธีเปิดงาน โดยผู้บริหารขององค์กร
                           - แนะนำวิทยากรและทีมงาน
                           - เริ่มกิจกรรมภายในองค์กร
                           - แบ่งกลุ่มทำ กิจกรรมวิชั่น 3 มิติ มองภาพองค์ในอนาคต 5-10 ปี ข้างหน้าไปด้วยกัน
                           - นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
                           - ให้คำแนะนำโดยวิทยากร
                           - มอบรางวัลทีมชนะเลิศ
10.45 น.               พักเบรก อาหารว่าง /ชากาแฟ (7)
11.00 น.               เริ่มการประชุมวิสัยทัศน์
12.00 น.               นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (8)
13.00 น.               พร้อมกันที่ห้องประชุม
                           - เริ่มการนำเสนองานของแต่ละแผนก/ฝ่าย
14.30 น.               พักเบรค อาหารว่าง/ชา กาแฟ (9)
14.45 น.               - นำเสนองานของแต่ละแผนก/ฝ่าย (ต่อ)
15.45 น.               กิจกรรมร้อยมือสู่ความสำเร็จมอบแก่ผู้บริหาร
                           - พิธีปิดการสัมมนาโดยผู้บริหาร  / ถ่ายรูปหมู่
16.00 น.               จบกิจกรรมสร้างทีมช่วงแรกอย่างประทับใจ
                           - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.               จากนั้นบริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (10) ในบรรยากาศ งานเลี้ยง สังสรรค์ พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งท์
                           ในค่ำคืนของ ปาร์ตี้สไตล์ ฮาวาย  สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการบนเวทีหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่
                           ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะร่วมลุ้นร่วมเชียร์... กับการประกวดการแต่งกายเข้ารูปแบบงาน
                           พร้อมรับของรางวัลจากทีมงานมากมายเพลิดเพลิน
                           - ประกวดการแต่งกายเข้ารูปแบบงาน
                           - ชมการแสดงของแต่กลุ่ม ประมาณ 5 กลุ่ม 5 การแสดง (เก็บคะแนน)  พร้อมคอมเมนเตเตอร์สุดฮา
                           - ประกาศผลรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการสร้างทีม และมอบรางวัลโดยผู้บริหาร
                           - สนุกสนานกับดนตรี คาราโอเกะ สนุกสนานกันอย่างเต็มที่…ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่น
                           - แจกของรางวัลในบริษัทของท่าน
23.00 น.               เสร็จสิ้นกิจกรรม...นอนหลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง
วัดห้วยมงคล  - ตลาดน้ำสามพันนาม  -  ซื้อของฝาก – กรุงเทพ


07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.               เช็คเอ้าจากรีสอร์ท 
                           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   วัดห้วยมงคล  ให้ท่านได้กราบสักการะ หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
12.00 น.               นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเจ๊เขียว ซีฟู้ด (12)
13.00 น.               หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำสามพันนาม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ซื้อของฝากถึงคนที่บ้านและช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
                           - ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ
15.00 น.               ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ
                           - แวะซื้อของฝากที่ร้านแม่กินลั้ง ถึงคนที่บ้าน
18.00 น.                เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ..
 

***************************************