0

มีผู้ชม 555 ครั้ง
โอป้า SUPER SAVE COUNTDOWN IN KOREA 5D 3N BY XJ ปีใหม่ (30DEC-03JAN 23)
รหัสสินค้า : KOR002-2022
ราคา ฿25,999.00THB
จำนวน
PROGRAM
VWICNXJ-02 โอป้า SUPER SAVE COUNTDOWN IN KOREA 5D 3N BY XJ ปีใหม่ (30DEC-03JAN 23)

PROGRAM DETAIL
วันที่

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร-น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง– DUTY FREE -
หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง (B/L/อิสระ)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่ 2

สนามบินอินชอน - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สนุกสนานกับการเล่นสกี (-/L/D)

วันที่ 4

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร - น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ คิมบับ +ใส่ชุดฮันบก – DUTY FREE - ตลาดเมียงดง (B/L/อิสระ)

วันที่ 6

SUPERMARKET –สนามบินอินชอน – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

FLIGHTS
XJ
DEPARTURE FLIGHT: XJ700 (DMK-ICN 02.45-10.05)
ARRIVAL FLIGHT: XJ701 (ICN-BKK 11.15-15.15)