0

มีผู้ชม 134 ครั้ง
ไปแอ่วกันเต๊อะ.. บินตรงเชียงใหม่..เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย (พักซาปา 2 คืน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน (FD) ** พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว **
รหัสสินค้า : VT20
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
 
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

นั่งรถรางชมเมือง – กระเช้าชึ้นยอดเขาฟาซีปัน - นั่งรถรางขึ้นยอดเขา – ยอดเขาฟาซีปัน- หมู่บ้านก๊าตก๊าต - MOANA CAFÉ - ซาปาไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ซาปา - ฮานอย – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ร้านกาแฟรถไฟ - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์(ถ่ายรูปด้านนอก) - ถนน 36 สาย – โบสถ์ฮานอย

วันที่ 4

จตุรัสบาดิงห์ - เจดีย์เสาเดียว – ร้านสินค้าโอท็อป สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย (FD871 HANCNX 15.20 - 16.55) – สนามบินเชียงใหม่

                                                                               โปรแกรมเต็มคลิก...