0

มีผู้ชม 689 ครั้ง
อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6D4N BY 9W
รหัสสินค้า : ID002
ราคา ฿26,999.00THB
จำนวน
AMAZING KASHMIR
อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6D4N BY 9W


บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ

บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 กก.

พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือชิคารา (เรือพายโบราณ)

พิเศษ!! รวมค่านั่งกระเช้า "กุลมาร์ค กอนโดล่า"

พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ

แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม