0

มีผู้ชม 55 ครั้ง
ตุรเคีย TURKIYE SO COOL 10D 7N BY W5 (23NOV-2DEC, 14-23DEC)
รหัสสินค้า : EUR004-2022
ราคา ฿33,999.00THB
จำนวน
PROGRAM
IST107W5-9 TURKIYE SO COOL 10D 7N BY W5 (23NOV-2DEC, 14-23DEC)

PROGRAM DETAIL
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ W5050 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินเตหะราน (ประเทศอิหร่าน) - สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย)(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) - เมืองอังการา -มัสยิดโคจาเท็ป (KOCATEPE MOSQUE) (-/-/D)

วันที่ 3

เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส (B/L/D)

วันที่ 4

เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่(B/L/D)

วันที่ 5

เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - 
เมืองโบราณเอฟฟิซุส (B/L/D)

วันที่ 6

เมืองคูซาดาซี - ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย  (B/L/D)

วันที่ 7

เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท (B/-/-)

วันที่ 8

จัตุรัสทักซิม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย *OPTION TOUR* (B/-/-)

วันที่ 9

เมืองอิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล (ตุรเคีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(B/-/-)

FLIGHTS
MAHAN AIR
DEPARTURE FLIGHT: W5 050 , W5 116 (BKK-IKA 22.00-02.15+1, IKA-IST 09.00-11.45)
ARRIVAL FLIGHT: W5 113, W5 051 (IST-IKA 11.35-15.00 ,IKA-BKK 21.45-07.50+1)


                                                                            โปรแกรมเต็มคลิก