0

ศิลปะ ริมคลอง


ศิลปะริมคลอง
(ไม่ใช่สมาชิก)
เมื่อ » 2020-04-08 15:24:33 (IP : , ,183.88.235.170 ,, )
ชมศิลป์ริมคลอง ย่านหัวตะเข้ "หัวตะเข้ไม่เห็นมีอะไรเลย" หลายคนที่ผ่านมาอาจจะพูดคำนี้ แต่ด้วยความไม่มีอะไรเลยนี่แหละ ที่ทำให้เราคันหาและรู้ว่าหัวตะข้นั้นแสนจะมีสน่หเหลือเกิน ตลาดเก่หัวตะข้ ตั้งอยู่ในขดลาดกระบัง คุณอำภา บุณยเกศ หรือ "ป้าอ้อย' ปี พ.ศ. 25ร0 หัวคะเข้เริ่มได้รับการอนุรักษ์พื้นฟู ระหว่างการเดินชมติลปะในชุมชน เข้าตรอกเล็ก กรุงเพพหานคร ตัวยความที่ยนนี้สงบเงียบ ผู้ตน ผู้ประสานงานแห่งกลุ่มตนรักชุมชนหัวตะเข้ เล่าว่า จากคนในชุมและสถานตึกษาใกล้เกียง ซุนชีวิตกิจการเก่า ตรอกน้อย เราสามารถแวะชมพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ ไม่พลุกพล่น แต่รู้หรือไม่ว่สมัยก่อนนั้นตึกศัก ย้อนกลับไปนับร้อยหลัการชุดคลองประเวศบุรีรมย์ ในอคืด เปลี่ยนมาเป็นย่านการเรียนรู้ การนำเอาศิลปะมา อย่างสร้างสรรค์ ระหัดวิศน้ำ เครื่องวิดน้ำแบบโบราณ มาก เพราะเคยเป็นศูนย์กลางการคชานเมืองอายุ โดยพระราชดำริของลันเกล้ำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สะท้อนภูมิปัญญาตั้งเดิมของชาวชุมชน ตัวยความที่ จับกับย่านเก่า วิถีของผู้คน แต่ก็ยังไม่หลงลืมรากเหง้าและ กว่าร้อยปี เคยเป็นทำเรือใหญ่ เนื่องจากมีคลอง ชุมซริมน้ำห้ตะไกลายป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ ภูมิปัญญา โดย https://baccarat99th.com/


แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ (BB CODE)
ภาพประกอบ