0
               
           
 
 
               
               
         
 
   
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
           
 
 
               
               
               
               
               
               
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Amazon ช้อปปิ้งออนไลน์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Line QR Code ติดต่อเรา

อะไรคือ ประกันภัยอิสรภาพ ( รถชนหนักจนเป็นคดี ประกันคุก หรือประกันอาญา )


CAT
(ไม่ใช่สมาชิก)
เมื่อ » 2018-09-27 09:42:54 (IP : , ,202.183.242.2 ,, )
เป็นการประกันภัยที่จัดขึ้นโดยมีแนวคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรม จัดระบบการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้หนังสือรับรองความรับผิดของบริษัทประกันภัย เป็นหลักประกันมาวางศาลได้การประกันภัยอิสรภาพ เกิดขึ้นได้อย่างไร
ศาลยุติธรรม, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย ได้ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพขึ้น เมื่อประชาชนได้ซื้อประกันภัยอิสรภาพแล้ว บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองให้ผู้เอาประกันภัยถือไว้ หากผู้เอาประกันภัยได้ทำความผิด และตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างระยะเวลาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความสะดวกอย่างยิ่งจากการที่สามารถใช้หนังสือรับรองนี้ ยื่นแก่เจ้าพนักงานเพื่อใช้ในการประกันตัว โดยไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื่นใดมาวางเป็นหลักประกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกควบคุมที่ไม่มีฐานะให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคม และเพื่อให้โอกาสกับจำเลยในการดำเนินการตามกระบวนการของศาลยุติธรรมให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุด

รูปแบบการประกันภัยอิสรภาพ

แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด (ใช้กับบุคคลทั่วไป)
เป็นกรณีที่บุคคลทั่วไปประสงค์จะมีหลักประกันในการขอประกันตัวไว้ล่วงหน้า เนื่องด้วยเหตุที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะกระทำความผิดทางอาญาในฐานความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาท

แบบที่ 2 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด (ใช้กับผู้ตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย)
ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในทุกลักษณะฐานความผิด ประสงค์จะหาหลักประกันเพื่อนำไปขอประกันตัวเองต่อเจ้าพนักงานเพื่อให้ผู้ประกันออกมาต่อสู้คดีตามกระบวนการของศาลยุติธรรม

ระยะเวลาความคุ้มครอง

แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด

- ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ จนกว่าคดีถึงที่สุด

แบบที่ 2 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด

- นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัว จนพนักงานสอบสวน หรือศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา หรือ
- นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัว จนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา หรือ
- นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัว จนศาลฎีกามีคำพิพากษา

อัตราเบี้ยประกันภัยอิสรภาพ

แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด
อัตราเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ 0.5% ขั้นสูง 1% เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 500 – 1,000 บาท เป็นต้น

แบบที่ 2 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด
เบี้ยประกันภัยแบ่งตามชั้นศาลที่มีคำพิพากษาและฐานความผิด อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นต่ำ 5% ขั้นสูง 15% เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท เป็นต้น


ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยมีบุคคลค้ำประกันต่อบริษัท จะได้รับส่วนลด 10% ของเบี้ยประกันภัย

https://www.smk.co.th/ProductFireDetail/5


แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ (BB CODE)
ภาพประกอบ