0

สินมั่นคงประกันภัยเปิดบริการการเดินทางเริ่มต้น 13 บาทต่อวันคุ้มครอง 100000 บาท ผ่านเว็บไซต์


CAT
(ไม่ใช่สมาชิก)
เมื่อ » 2018-10-12 13:50:09 (IP : , ,202.183.242.2 ,, )


จะเดินทางไปไหนก็อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัยการเดินทางจากสินมั่นคงประกันภัย คุ้มครองอุบัติเหตุระยะสั้นทั้งรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ ให้ความคุ้มครองตลอดการเดินทาง 24 ช.ม.เริ่มต้นราคาที่ 13 บาทต่อวัน คุ้มครองเสียชีวิต อวัยวะ
100,000 บาท

หากเพิ่ม 20 บาทต่อวัน คุ้มครองเสียชีวิต อวัยวะ:
100,000 บาท เพิ่มค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาทคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การเดินทางไปอบรม สัมมนา ท่องเที่ยว ออกงานแสดงสินค้า การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน งานบวช งานแต่งงาน หรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอนโดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเดินทางตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งไว้

เริ่มต้น https://www.smk.co.th/PreTravel


แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ (BB CODE)
ภาพประกอบ