0

มีผู้ชม 120 ครั้ง
DANCING IN AUTUMN ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
รหัสสินค้า : EUR016
ราคา ฿59,900.00THB
จำนวน

DANCING IN AUTUMN ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

 
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

ดูไบ – เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์

วันที่ 3

เวียนนา – ฮัลสตัท - โรเซนไฮม์

วันที่ 4

โรเซนไฮม์ - มิวนิค - ป่าดำ - วิลินเก้น

วันที่ 5

วิลินเก้น – ยอดเขาทิตลิส – ซุก - ซูริค

วันที่ 6

ซูริค – ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอร์ลาเก้น - สนามบิน

วันที่ 7

ดูไบ - กรุงเทพ

                                          โปรแกรมเต็มคลิกเลย...