0

มีผู้ชม 425 ครั้ง
EUROPE CLASSIC SERIES 2 อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
รหัสสินค้า : EUR014-2023
ราคา ฿98,800.00THB
จำนวน
รายละเอียดโปรแกรม

                                      โปรแกรมเต็ม คลิก 


 
วันที่ 2

ดูไบ – โรม – วาติกัน – สนามกีฬาโคลอส - น้ำพุเทรวี่

วันที่ 3

โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า

วันที่ 4

ปิซ่า – เกาะเวนิส – เมสเตร้

วันที่ 5

เมสเตร้ – มิลาน - อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 6

อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง

วันที่ 7

ดิจอง – ปารีส - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

วันที่ 8

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET

วันที่ 9

ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ประตูชัย – หอไอเฟล – มงมาร์ต - สนามบิน

วันที่ 10

ดูไบ – สนามบิน