0

มีผู้ชม 118 ครั้ง
GO HONGKONG Hong Kong Disneyland ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
รหัสสินค้า : HG118
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) (เต็มวัน) *รวมบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และรวมค่ารถไป-กลับพร้อมคณะ*

วันที่ 3

 




                                                                           โปรแกรมเต็ม