0

มีผู้ชม 586 ครั้ง
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เทศกาลหิมะซัปโปโร 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
รหัสสินค้า : JAP001-2022
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
PROGRAM
SPJ-12 ฮอกไกโด เทศกาลหิมะซัปโปโร

PROGRAM DETAIL
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส สุนัขลากเลื่อน ถ่ายรูปบ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาวา แช่ออนเซ็น

วันที่ 3

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง – เมืองโอตารุ สกีรีสอร์ท คิโรโระ กิจกรรมลานหิมะ แช่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

วันที่ 4

คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ ร้านขนม LE TAO – โรงงานช็อกโกแลต - หอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ ย่านซูซูกิโนะ ชมเทศกาลหิมะซัปโปโร ถนนคนเดินทานุกิโคจิ

วันที่ 5

ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี มิตซุยเอาท์เล็ต - เมืองโนโบริเบ็ทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ บ่อน้ำพุร้อนโอนุยุมะ ช้อปปิ้งถนนคนเดินโกคุระขุ

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนิวเซโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

FLIGHTS
 TG
DEPARTURE FLIGHT: TG 670 BKK - CTS (เวลา 23.55น. – 08.20น.)
ARRIVAL FLIGHT: TG 671 CTS - BKK (เวลา 10.00น. – 15.50น.)
 


                                                   โปรแกรมเต็ม คลิก