0

มีผู้ชม 182 ครั้ง
EUROPE CLASSIC SERIES 1 ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 10 วัน 7 คืน
รหัสสินค้า : EUR008-2023
ราคา ฿89,900.00THB
จำนวน
รายละเอียดโปรแกรม

                                       โปรแกรมเต็มคลิก  
วันที่ 2

ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ช้อปปิ้ง

วันที่ 3

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ดิจอง

วันที่ 4

ดิจอง – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเกน

วันที่ 5

อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน

วันที่ 6

มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้

วันที่ 7

เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า

วันที่ 8

ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เซียน่า – โรม

วันที่ 9

โรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – ย่านบันไดสเปน – สนามบิน

วันที่ 10

ดูไบ – สนามบิน