0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


มีผู้ชม 292 ครั้ง
Japan Alps No.2
รหัสสินค้า : JP128
ราคา ฿48,900.00 THB
จำนวน

Japan Alps No.2 6D 3N

**ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
**ชมทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล พิ้งค์มอสSHIBAZAKURA PARK
** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** สัมผัสความสวยงามของเมืองรอบปราสาท ณ “เมืองกุโจฮาจิมัง”
** ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท
                  ที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
** ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

 
กำหนดการเดินทาง     16-21 / 19-24 พฤษภาคม 2560

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า

วันที่สอง          เมืองกุโจฮาจิมัง - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –
                       อิออนพลาซ่า


วันที่สาม          ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)

วันที่สี่              ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ไร่วาซาบิไดโอะ - ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK –
                       โอชิโนะฮักไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันที่ห้า            ภูเขาไฟฟูจิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ

วันที่หก            สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ
 
ราคาเพียงง!!!   48,900.-คลิกเลย