0
               
           
 
 
               
               
         
 
   
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
           
 
 
               
               
               
               
               
               
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Amazon ช้อปปิ้งออนไลน์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Line QR Code ติดต่อเรา

มีผู้ชม 271 ครั้ง
JXJ41 Hello! Kyushu คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโต้ 5D3N
รหัสสินค้า : JP362
ราคา ฿21,888.00THB
จำนวน
Hello! Kyushu คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโต้ 5D3N
พาเที่ยวครบทุกวัน ทาน BBQ Yakiniku +ขาปูไม่อั้น!
พักเบปปุ/โออิตะ 1คืน คุมาโมโต้ 1คืน ฟุกุโอกะ 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน สายการบิน Thai Air Asia X (XJ)
บินตรงสู่เกาะคิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) เครื่องบินลำใหญ่ Airbus A330/332
น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 กก.


Image result for ศาลเจ้าดาไซฟุ

Related image

Related image

Image result for หมู่บ้านยูฟูอิน

Related image