0

มีผู้ชม 173 ครั้ง
KISS ME UNDER CHERRY BLOSSOMS เกาหลี ซากุระสวย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)
รหัสสินค้า : KR157
ราคา ฿27,999.00THB
จำนวน
 รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

สนามบินอินชอน – คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท - เกาะนามิ - สะพานโซยางกัง

วันที่ 3

เอเวอร์แลนด์ – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง -ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง

วันที่ 4

ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุคชอนฮันอก -ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะโยอิโด - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง

วันที่ 5

ร้านค้าละลายเงินวอน – สนามบิน


                                                                                   โปรแกรมเต็มคลิก