0

มีผู้ชม 187 ครั้ง
KOREA เกาหลี โอ้โห !! โซรัคซาน นามิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า (OZ)
รหัสสินค้า : KR156
ราคา ฿27,999.00THB
จำนวน
 รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา

วันที่ 3

ตลาดอาหารทะเลแทโพฮัง - เอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ถนนฮงแด

วันที่ 4

ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังชางด๊อกกุง – คลองชองเกชอน – แหล่งช้อปปิ้งปลอดสินค้าภาษี - เมียงดง

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – ศูนย์อัญมณีอเมทิสต์ - สวนฮานึล - ฮุนได พรีเมียม เอ๊าท์เลท – ร้านค้าละลายเงินวอน - สนามบิน


                                                                                                   โปรแกรมเต็มคลิก