0

มีผู้ชม 118 ครั้ง
KOREA SKI RESORT เกาหลี ดี๊ดี พักสกีรีสอร์ท 6วัน 3คืน โดยสายการบินเอเชียน่า (OZ)
รหัสสินค้า : KR159
ราคา ฿24,900.00THB
จำนวน
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 2

สนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สกีรีสอร์ท (พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน)

วันที่ 3

ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล – ถนนชองดัมดง

วันที่ 4

ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – พระราชวังชางด๊อกกุง - ย่านเมียงดง

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – เอ็นโซลทาวเวอร์– ตลาดโบราณควางจัง- ร้านค้าละลายเงินวอน - สนามบิน

วันที่ 6

กรุงเทพ

                                                                                                         โปรแกรมเต็มคลิก