0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์อาเซียน

ค้นหา :
1 2 3 4 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 184 รายการ
บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Yangon ย่างกุ้งหงสาวดีสิเรียม 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย 0
บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Yangon ย่างกุ้งหงสาวดีสิเรียม 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย
-สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) -สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) -ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา
ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินท์ – เมืองดาลัท – เมืองมุยเน่ 4 วัน  3 คืน 0
ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินท์ – เมืองดาลัท – เมืองมุยเน่ 4 วัน 3 คืน
พิพิธภัณฑ์สงคราม,CRAZYHOUSE,พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ,นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม,หุบเขาแห่งความรัก,น้ำตกDATANLA,ทะเลทรายขาว,ทะเลทรายแดง,FAIRY STREAM,ท่าเรือมุยเน่,ทำเนียบรัฐบาล ,วัดเทียนหาว,โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม,ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น
ลาวใต้ มหัศจรรย์แม่น้ำโขง 4 วัน 3 คืน 0
ลาวใต้ มหัศจรรย์แม่น้ำโขง 4 วัน 3 คืน
จำปาสัก– ปราสาทหินวัดภู - น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง - ไร่ชา – กาแฟ – น้ำตกตาดอีตู้ – น้ำตกตาดผาส่วม
ลาวใต้ มหัสจรรย์แม่น้ำโขง3 วัน 2 คืน 0
ลาวใต้ มหัสจรรย์แม่น้ำโขง3 วัน 2 คืน
ปากเซ - จำปาสัก– ปราสาทหินวัดภู - น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง
RGN02 - (MAR-SEP'18) BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD251-258
ทัวร์ประเทศหม่า,ย่างกุ้ง,หงสา,สิเรียม,อินทร์แขวน,วัดไจ้คะวาย ,พระราชวังบุเรงนอง ,เจดีย์ชเวมอดอว์,เมืองสิเรียม,พระเจดีย์เยเลพญา,พระเจดีย์โบตะทาวน์,เทพกระซิบ ,พระหินอ่อน,ช้างเผือก
MDL002-มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน-8M4 (บินภายใน) 0
MDL002-มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน-8M4 (บินภายใน)
มัณฑะเลย์,พุกาม,ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ,สะพานไม้อู่เป่ง,ทะเลเจดีย์พุกาม,เจดีย์ชเวสิกอง,วัดอนันดา,วัดสัพพัญญู,วัดมนูหะ,มหาเจดีย์ธรรมยังยี,เจดีย์ชเวซันดอ,เจดีย์บูพยา ,วัดมหากันดายง,พระราชวังมัณฑะเลย์,พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง
กรุงเทพฯ ด่านปอยเปต ตลาดโรงเกลือ นครวัด นครธม 3วัน2คืน 0
กรุงเทพฯ ด่านปอยเปต ตลาดโรงเกลือ นครวัด นครธม 3วัน2คืน
ท่องแดนศิลานคร เสียมราฐ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมปราสาทนครวัด ชมเมืองพระนครธม ปราสาทบายน ปราสาทบันทายศรีรัตนชาติแห่งศิลปะขอม
REP03 กัมพูชา-นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม3วัน(FD) มค.-ธค.61 Packet Tour 2-10P เอเย่นต์
นครวัด นครธม บันเตียเสรย์ ตาพรหม 3 วัน สัมผัสมนต์เสน่ห์ อาณาจักรขอมโบราณ โดยสารการบินไทยแอร์เอเชีย
REB03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์3วัน(รถ) 17-19กพ.-พค.61  0
REB03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์3วัน(รถ) 17-19กพ.-พค.61
ปอยเปรต นครวัด นครธม บันเตียเสรย์ 3 วัน ทัวร์ รถตู้ เที่ยวชมอาณาจักรขอมโบราณ พักระดับ 4 ดาว โดยรถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศ
VN004A_SGN-DLI-MUINE 4D 3N(DD) BUS 0
VN004A_SGN-DLI-MUINE 4D 3N(DD) BUS
SGN-DLI-MUINE 4D 3N โฮจิมิน ดาลัด มุยเน่ ทะเลทรายแดง ซุยเตียน ทะเลทรายขาว จุดชมวิวเมืองดาลัด พระราชวังฤดูร้อน น้ำตกทันลา อุโมงค์กูจิ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ,ไปรษณีย์กลาง
MDL002-มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน-8M4 (บินภายใน) (2) 0
MDL002-มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน-8M4 (บินภายใน) (2)
ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวสิกอง 2ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอู่เป่ง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ บนเขามัณฑะเลย์ฮิล นั่งรถม้าชมเมือง ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ณ ลุ่มน้ำอิรวดี ชมทะเลเจดีย์บนเจดีย์ชเวซันดอ
RGN004_ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 2วัน 1คืน FD 0
RGN004_ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 2วัน 1คืน FD
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 2วัน 1คืน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง(พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย) นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์ สักการะมหัศจรรย์เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน
MDL002-มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน-8M4 (บินภายใน) 0
MDL002-มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน-8M4 (บินภายใน)
มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวสิกอง 2 ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า ** ชมสะพานไม้สัก ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอู่เป่ง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ นั่งรถม้า ชมเมือง ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
ฮานอย ฮาลอง ซาปา  ฟานสิปัน 4 วัน 3 คืน 0
ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานสิปัน 4 วัน 3 คืน
ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานสิปัน 4 วัน 3 คืน
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 0
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน 0
บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
วัด ฮินดูที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลีปูราเบซากีห์ ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี)
DAD01 - (FEB - JUN  2018) DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG 0
DAD01 - (FEB - JUN 2018) DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG
DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N สัมผัสมนเสน่ห์แห่งเวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอิ๋ง ***เมนูพเศษกุ้งมังกร
GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG   0
GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG
สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ ว
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3วัน 2คืน 0
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย) นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์ สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน

1 2 3 4 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 184 รายการ