0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหา :
1 2 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 27 รายการ
TPE01 - (MAY-SEP
TPE01 - (MAY-SEP'18) T-DED TAIWAN สะดุดรัก ที่พักใจ 6D4N BY XW
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัด,วัดจงไถซานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่-เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,วัดหลงซาน ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ,วัดซงซานฉือโย่ว
TAIWAN HANSA 4D3N 0
TAIWAN HANSA 4D3N
ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี -ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน 0
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
WONDERFULTAIWAN 5D4N BY BR 0
WONDERFULTAIWAN 5D4N BY BR
WONDERFULTAIWAN 5D4N BY BR
MAGICAL INTAIWAN 5D3N BY BR 0
MAGICAL INTAIWAN 5D3N BY BR
MAGICAL INTAIWAN 5D3N BY BR
FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG 0
FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG
FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG
TAIWAN SHOCK PRICE 5D3N BY XW 0
TAIWAN SHOCK PRICE 5D3N BY XW
TAIWAN SHOCK PRICE 5D3N BY XW (OCT-NOV'17)
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง 4 วัน 3 คืน 0
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วันสงกรานต์ 0
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วันสงกรานต์
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วันสงกรานต์ อาบน้ำแร่ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา / อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ตึกไทเป 101 / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน 0
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ( ไต้หวันสุดคุ้ม!!! ) อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้าเมาคง พิพิธพันธ์แห่งชาติกู้กง / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ปล่อยโคม ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน  0
ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ปล่อยโคม ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน
ท่องเที่ยวไต้หวันราคาสุดพิเศษ ปล่อยโคม ชมซากุระ สัมผัสอากาศเย็น 5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน วันสงกรานต์ 3 อุทยาน 11-16 เมษายน 2560   ราคาพิเศษเพียง 40,900 บาท 0
ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน วันสงกรานต์ 3 อุทยาน 11-16 เมษายน 2560 ราคาพิเศษเพียง 40,900 บาท
อุทยานอาหลีซัน / อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ / อุทยานเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณ / ชมพระอาทิตย์ขึ้น / นั่งรถไฟหัวจรวด / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 อาหารพิเศษ!! ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็กจานร้อน
Fantastic Taiwan 4 Day 3 night 0
Fantastic Taiwan 4 Day 3 night
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง 0
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง
** บินตรง..พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ** **พร้อมอาบน้ำแร่ธรรมชาติ** ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน 0
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
** บินตรง..พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ** **พร้อมอาบน้ำแร่ธรรมชาติ** ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง เฟิ่งจ่าไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-เจี่ยวซี-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ไทเป101
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ชวนเพื่อนซี้ ขี่จักรยาน 0
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ชวนเพื่อนซี้ ขี่จักรยาน
โปรแกรมสำหรับ 4 ท่าน (รวมรถสำหรับเดินทาง+อาหาร+โรงแรม+จักรยาน) ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา / เส้นทางจุดชมวิวปี้ถัน / เส้นทางเลียบแม่น้ำตั้นส่วย ปั่นจักรยานรอบตัวเมืองไทเปเลียบแม่น้ำจีหลง / ปั่นจักรยานในตัวเมืองไทเป อาหารพิเศษ!! บุฟเฟ่สลัด+สเต็ก /
ไต้หวัน ONE DAY TRIP+ปั่นจักรยาน [B] 0
ไต้หวัน ONE DAY TRIP+ปั่นจักรยาน [B]
ศาลเจ้ากวนอู / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ปั่นจักรยานริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วันวิสาขบูชา 0
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วันวิสาขบูชา
อาบน้ำแร่ / อุทยานอาหลีซัน / นั่งกระเช้าพาโนราม่า / OUTLET MALL นั่งรถไฟโบราณ / ชมพระอาทิตย์ขึ้น / นั่งรถไฟหัวจรวด / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 อาหารพิเศษ!! ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู / เสี่ยวหลงเปา
ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน ชวนเพื่อนซี้ ขี่จักรยาน 0
ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน ชวนเพื่อนซี้ ขี่จักรยาน
โปรแกรมสำหรับ 4 ท่าน (รวมรถสำหรับเดินทาง+อาหาร+โรงแรม+จักรยาน) ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา / เส้นทางจุดชมวิวปี้ถัน / เส้นทางเลียบแม่น้ำตั้นส่วย อาหารพิเศษ!! บุฟเฟ่สลัด+สเต็กจานร้อน / บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู
ไต้หวัน ONE DAY TRIP+ปั่นจักรยาน [A] 0
ไต้หวัน ONE DAY TRIP+ปั่นจักรยาน [A]
อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ปั่นจักรยานริมแม่น้ำตั้นสุ่ย / สะพานคู่รัก กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 4 ท่าน ราคาท่านละ 4,900 บาท

1 2 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 27 รายการ