0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหา :
1 2 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 37 รายการ
ไต้หวันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน ฉลองปีใหม่-สวนสนุก-อิ่มลงพุง 0
ไต้หวันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน ฉลองปีใหม่-สวนสนุก-อิ่มลงพุง
ไต้หวัน, ไทเป, ไทจง, อาบน้ำแร่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า, อุทยานเย๋หลิ่ว / หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค สะพานคูรัก+ถนนโบราณตั้นสุ่ย, ถนนโบราณสือเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5วัน 3คืน 0
COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
ไต้หวันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน ฉลองปีใหม่-ไหว้พระ-อิ่มลงพุง 0
ไต้หวันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน ฉลองปีใหม่-ไหว้พระ-อิ่มลงพุง
ไทจง, ผูหลี่, ไทเป-ไทเป, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดกวนตู้, ตึกไทเป 101, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ศาลเจ้าเป่าอันกง,ศาลเจ้าขงจื้อ, ศาลเจ้าเสียไห่(ความรัก), ศาลเจ้าสิงเทียนกง
TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5วัน 4 คืน 0
TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5วัน 4 คืน
เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เมืองไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วัดเหวินอู่ –เดินทางเมืองไทเป ซื่อหลินไนท์ Germanium Power ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน
TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไมh 5 วัน 3 คืน 0
TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไมh 5 วัน 3 คืน
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ชมสีสันของงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน 5 วัน 3 คืน 0
TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน 5 วัน 3 คืน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
อาหมวย อาลีซาน 5วัน 3คืน    0
อาหมวย อาลีซาน 5วัน 3คืน
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น -ตึกไทเป 101 ☛ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ขันที อาลีซาน 6วัน 4คืน 0
ขันที อาลีซาน 6วัน 4คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน
T-DED MISTER TAIWAN 6D4N 0
T-DED MISTER TAIWAN 6D4N
วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101ย่านซีเหมินติง
T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N 0
T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 COSMETIC SHOP อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว MITSUI OUTLET PARK ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด เหมินติงไนท์มาร์เก็ต ซี ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
TPE01 - (MAY-SEP
TPE01 - (MAY-SEP'18) T-DED TAIWAN สะดุดรัก ที่พักใจ 6D4N BY XW
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัด,วัดจงไถซานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่-เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,วัดหลงซาน ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ,วัดซงซานฉือโย่ว
TAIWAN HANSA 4D3N 0
TAIWAN HANSA 4D3N
ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี -ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน 0
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
WONDERFULTAIWAN 5D4N BY BR 0
WONDERFULTAIWAN 5D4N BY BR
WONDERFULTAIWAN 5D4N BY BR
MAGICAL INTAIWAN 5D3N BY BR 0
MAGICAL INTAIWAN 5D3N BY BR
MAGICAL INTAIWAN 5D3N BY BR
FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG 0
FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG
FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG
TAIWAN SHOCK PRICE 5D3N BY XW 0
TAIWAN SHOCK PRICE 5D3N BY XW
TAIWAN SHOCK PRICE 5D3N BY XW (OCT-NOV'17)
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง 4 วัน 3 คืน 0
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วันสงกรานต์ 0
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วันสงกรานต์
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วันสงกรานต์ อาบน้ำแร่ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา / อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ตึกไทเป 101 / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน 0
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ( ไต้หวันสุดคุ้ม!!! ) อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้าเมาคง พิพิธพันธ์แห่งชาติกู้กง / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

1 2 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 37 รายการ