0
               
           
 
 
               
               
         
 
   
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
           
 
 
               
               
               
               
               
               
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Amazon ช้อปปิ้งออนไลน์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Line QR Code ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหา :
1 2 3 4 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 100 รายการ
PTW13-VZ ไต้หวัน-ไทจง-อุทยานอาลีซาน-สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน 0
PTW13-VZ ไต้หวัน-ไทจง-อุทยานอาลีซาน-สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
หมู่บ้านสายรุ้ง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟ,ร้านชา,หมู่บ้านHNOK,เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต,ไทจง,ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม),ทะเลสาบสุริยันจันทรา,Xiangshan visitor center,วัดเหวินหวู่,ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,National Taichong Theater,ร้านพายสัปปะรด
PTW11-VZ-ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน 0
PTW11-VZ-ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
PTW12-VZ-ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน 0
PTW12-VZ-ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน
PT_KK2_CI5D@ ทัวร์ไต้หวันอาหลีซันขั้นเทพ 0
PT_KK2_CI5D@ ทัวร์ไต้หวันอาหลีซันขั้นเทพ
ทัวร์ไต้หวันอาหลีซันขั้นเทพ
PT-SK3_CI4D@ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 3 0
PT-SK3_CI4D@ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 3
@ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 3
PT-SKA+_CI4D@ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม A+ 0
PT-SKA+_CI4D@ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม A+
@ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม A+
PTW22-TG ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เย่หลิว 5วัน4คืน 0
PTW22-TG ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เย่หลิว 5วัน4คืน
เถาหยวน,ไทจง,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ซีโถว,Xitou Nature Education Area,หมู่บ้านปีศาจ,อุทยานอาลีซาน,รถไฟโบราณ,เจี๊ยอี้,หมู่บ้านสายรุ้ง,ตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,ไทเป,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,วัดหลงซาน
HTW-FD32-A02 TAIWAN  0
HTW-FD32-A02 TAIWAN
ไทเป,ร้านพายสับปะรด,ตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,ร้านสร้อยเจอมาเนียม,ซีเหมินติง
ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N 0
ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N
ไทเป,วัดหลงซาน,ตลาดปลาไทเป,ร้านคอสเมติก,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89),ซีเหมินติงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,GERMANIUM SHOP,ร้านพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ZTPE21 : [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป 5D4N BY TG 0
ZTPE21 : [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป 5D4N BY TG
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟาร์มแกะชิงจิ้ง,CINGJING SKYWALK,ไทเป,ร้านของฝาก,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,COSMETIC SHOP,MITSUI OUTLET PARK,ซีเหมินติง
ZTPE20 :[เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N BY TG 0
ZTPE20 :[เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N BY TG
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ไทเป,ร้านสร้อยสุขภาพ,ร้านพายสับปะรด,ตลาดปลาไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,COSMETIC SHOP,ตึกไทเป 101,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
XW-T35: Super Taiwan 5วัน3คืน ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน3คืน 0
XW-T35: Super Taiwan 5วัน3คืน ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ไทจง,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,จิ่วเฟิ่น,เหย๋หลิ๋ว,ผิงซี,ตึกไทเป101,ตลาดซีเหมินติง
TAIWAN HANSA 4D3N TG 0
TAIWAN HANSA 4D3N TG
ไทจง,ผูหลี่,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซ้ำจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านพายสับปะรด,เหวยเก๋อ,ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต,ไทเป,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเย๋หลิ่ว,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,วัดหลงซานซื่อ,ย่านซีเหมินติง,ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี,ไทเป 101,มิสซุยเอาท์เล็ต
Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน        0
Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน
อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์,ร้านพายสัปปะรด,ซื่อหลินไนท์มาร์เกต,ไทเป,เจอร์เมเนียม,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101,ศูนย์เครื่องสำอาง,วัดหลงซันซื่อ,ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน 3คืน 0
HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน 3คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านใบชา,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง,ไทเป,ร้านพายสัปปะรด,ศูนย์เจอร์เมเนียม,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ผิงซี,สถานีสือเฟิ่น,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ศูนย์เครื่องสำอางค์
COYOTE GURU TAIWAN 5วัน3คืน 0
COYOTE GURU TAIWAN 5วัน3คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านใบชา,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง,ไทเป,ร้านพายสัปปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม,อุทยานเหย๋หลิ่ว,สถานีสือเฟิ่น,วัดหลงซันซื่อ,ตลาดซีเหมินติง
BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน 0
BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านใบชา,ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสัปปะรด,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน,ตึกไทเป 101,เจอร์เมเนียม,วัดหลงซานซื่อ,ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
AROUND TAIWAN 6วัน 4คืน 0
AROUND TAIWAN 6วัน 4คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,ชมป่าสนพันปี,ไทจง,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทเป,ร้านพายสับปะรด,MITSUI OUTLET,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ศูนย์เจอร์เมเนียม,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101
KIKKY DAO MING SI IN TAIWAN TG 5D4N 0
KIKKY DAO MING SI IN TAIWAN TG 5D4N
หมู่บ้านสายรุ้ง,ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,LIUCHUAN RIVERSIDE WALK,ร้านเค้กพื้นเมือง,ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านชา,ทำD.I.Y.พายสัปปะรด,ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียม,COSMETIC CENTER,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตลาดซื่อหลิน ฯลฯ

1 2 3 4 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 100 รายการ