0
               
           
 
 
               
               
         
 
   
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
           
 
 
               
               
               
               
               
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Amazon ช้อปปิ้งออนไลน์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Line QR Code ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหา :
1 2 3 4 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 78 รายการ
KIKKY JAY CHOU IN TAIWAN 5D4N BY (TG) 0
KIKKY JAY CHOU IN TAIWAN 5D4N BY (TG)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึก101,ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,อุทยานธรณีเย่หลิว,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณสือเฟิน,ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียม,ศูนย์เครื่องสำอาง,ตลาดซีเหมินติง,วัดหลงซาน,วัดเหวินหวู่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,ร้านชา
ไต้หวันขั้นเทพ!!สุดคุ้ม 3 (ฟาร์มแกะชิงจิ้ง) + อิ่มพุงกาง 0
ไต้หวันขั้นเทพ!!สุดคุ้ม 3 (ฟาร์มแกะชิงจิ้ง) + อิ่มพุงกาง
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว),ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ตลาดปลาไทเป,หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค,ถนนโบราณสือเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,หมู่บ้านสายรุ้ง,MITSUI OULET PARK,นั่งกระเช้าซันมูนเลค,แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไต้หวันซากุระขั้นเทพ (5 วัน 4 คืน) 0
ไต้หวันซากุระขั้นเทพ (5 วัน 4 คืน)
ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ผูหลี่,ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง,สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า,นั่งกระเช้าพาโนราม่า,อาบน้ำแร่,ศาลเจ้ากวนอู,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอูหลง,เจียอี้,อุทยานอาหลีซัน,เดินป่าสน 2,000 ปี
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน 0
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
ไทจง ไทเป- ตึกไทเป101 ซีเหมิงติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง
ไต้หวันสงกรานต์ อิ่มพุงกลางขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน 0
ไต้หวันสงกรานต์ อิ่มพุงกลางขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน
ไทจง,ผูหลี่,หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า,นั่งกระเช้าพาโนราม่า,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง),ศาลเจ้ากวนอู,ชิมชาอูหลง,อาบน้ำแร่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ไทเป,MITSUI OUTLET PARK,TAIPEI FISH MARKET,พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง,วัดหลงซันซื่อ
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน 0
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน
ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เจียอี๋ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟ ร้านชา จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต ไทเป ร้านพายสัปปะรด เย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 วัดหลงซาน ซีเหมินติง หมู่บ้านสายรุ้ง
ZTPE56 : เลสโก เพลิดเพลินสงกรานต์ 5 วัน 4 คืน BY BR 0
ZTPE56 : เลสโก เพลิดเพลินสงกรานต์ 5 วัน 4 คืน BY BR
เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง เมืองไทเป เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ZTPE24 : เลสโก สงกรานต์พาเพลิน 4 วัน 3 คืน BY CI 0
ZTPE24 : เลสโก สงกรานต์พาเพลิน 4 วัน 3 คืน BY CI
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก– ย่านซีเหมินติง ตึกไทเป 101 – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ –Mitsui Outlet Park
ZTPE02 : เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน BY XW 0
ZTPE02 : เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน BY XW
เมืองหนานโถว ร้านกาแฟ เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง
ไต้หวัน ไทเป ไทจง ปล่อยโคม แช่ออนเซ็น 5วัน3คืน 0
ไต้หวัน ไทเป ไทจง ปล่อยโคม แช่ออนเซ็น 5วัน3คืน
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั๋งซั๋มจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เจียงไคเช็ค ร้านสร้อย ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เหย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี ไนท์ มาร์เก็ต
TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2คืน 0
TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2คืน
เถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ านใบชา ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
 AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N 0
AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว Mitsui Outlet Park - ตลาดปลาไทเป
ทัวร์ไต้หวัน...ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR) 0
ทัวร์ไต้หวัน...ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)
ล่องรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเปโรงกล่นนวิสก้ึKavalan เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน...ทองม้วน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืน (BR) 0
ทัวร์ไต้หวัน...ทองม้วน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืน (BR)
ผูหลี่ ล่องรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ตึกไทเป 101 โรงกลั่นวิสกี้ ช้อปปิ้งซีเหมินติง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

1 2 3 4 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 78 รายการ