0

โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์แคชเมียร์

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 1 รายการ
สงกรานต์ Cool Kashmir  0
สงกรานต์ Cool Kashmir
สงกรานต์ Cool Kashmir ชมความงามทุ่งดอกทิวลิป INDIRA GANDHI MEMORIAL TULIP GARDEN ซึ่งเป็นทุ่งทิวลิปที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาซาบาร์วัน (ZABARWAN) ที่ใกล้กับทะเลสาบดาล (DAL LAKE) และมีขนาดพื้นที่ประมาณ 75 ไร่ (120,000 ตารางเมตร)

1 มีทั้งหมด 1 รายการ