0

โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์ภูฏาน

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 4 รายการ
ทัวร์ภูฏาณ แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า 5D4N By Druk Air (OP2) 0
ทัวร์ภูฏาณ แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า 5D4N By Druk Air (OP2)
อนุสรณ์สถานชอร์เตน,วัดชันกังคา,หอสมุดแห่งชาติภูฏาน,สถาบันแห่งชาติ,Zorig Chusum,ตาชิโซซอง,ทิมพู,พาโร,Dochu La,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ,พาโรรินปุงซอง,Chelela Pass,ป้อม ดรุ๊กเกียว ซอง,Dzongdrakha,บ้านฟาร์มท้องถิ่นที่ gu gu
ทัวร์ภูฏาณ แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า 5D4N By Druk Air (OP1) 0
ทัวร์ภูฏาณ แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า 5D4N By Druk Air (OP1)
อนุสรณ์สถานชอร์เตน,วัดชันกังคา,หอสมุดแห่งชาติภูฏาน,สถาบันแห่งชาติ,Zorig Chusum,ตาชิโซซอง,ทิมพู,พาโร,Dochu La,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ,พาโรรินปุงซอง,วัดทักซัง,บ้านฟาร์มท้องถิ่นที่ gu gu

1 มีทั้งหมด 4 รายการ