0
               
           
 
 
               
               
         
 
   
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
           
 
 
               
               
               
               
               
               
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Amazon ช้อปปิ้งออนไลน์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Line QR Code ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 7 รายการ
ZDPS07 เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต...บาหลี] 4D3N 0
ZDPS07 เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต...บาหลี] 4D3N
เกาะบาหลี,จิมบารัน,วิหารเทมภัคศิริงค์,ตลาดปราบเซียน,หมู่บ้านคินตามานี,ภูเขาไฟบาตูร์,ทะเลสาบบาตูร์,วัดเบซากีห์,ชมระบำบารอง แดนซ์,วัดเม็งวี,เทือกเขาเบดูกัล,วัดอุลัน ดานู,ทะเลสาบบราตัน,วิหารทานาล็อท,สวนพระวิษณุ,วิหารอูลูวาตู,อนุสาวรีย์มหาภารตะ
PARADISE IN BALI 4D3N 0
PARADISE IN BALI 4D3N
เกาะสวรรค์ บาหลี ชมโชว์ บารองแด๊นซ์ วัดหลวงเบซากี หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟ - ทะเลสาบ บาตูร์ พิเศษ!! ดินเนอร์.. SEAFOOD FREE!! ถุงผ้า+พัด
Lovina Beach มหัศจรรย์ บาหลี ชมปลาโลมายามเช้า 4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 0
Lovina Beach มหัศจรรย์ บาหลี ชมปลาโลมายามเช้า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ เมือง Lovina ชมปลาโลมายามเช้า วัดอูรันดานูบราตัน ทานาต์ลอต หาดจิมบารัน Barong Dance ศูนย์เครื่องเงิน และศูนย์บาติก หมู่บ้านคินตามณี วัดเตียร์ตาอัมปีล ตลาดปราบเซียน
BZDPS04 ISLAND BALI 4D3N XJ 0
BZDPS04 ISLAND BALI 4D3N XJ
เกาะบาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอิเดีย วิหารกลางทะเล "ทานาล็อต" ชมวัดหลวง "เบซากีห์" พิเศษ!! ชมโชว์บาร็องแดนซ์ ​ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน

1 มีทั้งหมด 7 รายการ