0

มีผู้ชม 129 ครั้ง
TOKYO WINTER ILLUMINATION 5D 3N โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ [XJ]
รหัสสินค้า : JP392
ราคา ฿39,900.00THB
จำนวน
 รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 3

กิจกรรมลานสกี – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ - ปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ

วันที่ 4

วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ– โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – งานประดับไฟ Tokyo German Village

                                                                                                     โปรแกรมเต็มคลิก