0

มีผู้ชม 721 ครั้ง
เที่ยวดูไบแบบฟินเวอร์
รหัสสินค้า : DB003
ราคา ฿24,900.00THB
จำนวน
      


กำหนดการเดินทาง  10-14 / 13-17(CLOSE) / 14-18 เมษายน 2560
วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ 


วันที่สอง               Dubai - มัสยิดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque -
                            หมู่บ้านวัฒนธรรม - Emirates Palace Hotel - YAS Island
                            Ferrari World - ดูไบ มอลล์ - Burj Khalifa - การแสดงน้ำพุ


                         

วันที่สาม               Burj Al Arab Hotel - ย่านการค้า จูไมร่าห์ - Marina Walk - Desert Safari


วันที่สี่                    พิพิธภัณฑ์ดูไบ
- Abra Taxi - ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ -
                             Deira City Center - Dubai Outlet Mall - สนามบินนานาชาติดูไบวันที่ห้า                  สนามบินนานาชาติดูไบ - กรุงเทพฯ