0

มีผู้ชม 592 ครั้ง
CZDEL01 : NAMASATE INDIA 5D3N BY 9W
รหัสสินค้า : ID001
ราคา ฿16,999.00THB
จำนวน

เดลลี ชัยปุระอัครา 5 วัน 3 คืน
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด
ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล
 กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต 
สายการบิน JET AIRWAYS ไฟท์สวย บินเช้า - กลับ ดึก
บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ
บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
พิเศษ!! นำทุกท่านนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง
พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ
แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม และชุดส่าหรี