0

มีผู้ชม 1280 ครั้ง
HAPPY KOREA
รหัสสินค้า : KR150
ราคา ฿14,876.00THB
จำนวน
HAPPY KOREA

 สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ – ลานสกี -ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY -
ศูนย์สาหร่าย - ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก)
- SEOULLO 7017 -

ศูนย์โสมเกาหลี พลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – ย่านอีแด -
หอคอยกรุงโซล (ไม่รวมลิฟท์)
 เมียงดง - 
สมุนไพรฮอกเกนามู ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ย่านฮงแด    

 

เริ่มต้น 14,876 !!!