0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


มีผู้ชม 97 ครั้ง
LOVE AUTUMN NO.4
รหัสสินค้า : JP148
ราคา ฿53,900.00 THB
จำนวน
LOVE AUTUMN NO.4

อาราชิยาม่า-นารา-โอบาระ-ฟูจิ-ฮาโกเน่

โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี
7วัน 4คืนปราสาททองคินคาคุจิ-รถไฟสายโรแมนติก- ย่านชินไซบาชิ
วัดโทไดจิ-หมู่บ้านนินจาอิงะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ถนนโอฮาไรมาจิ
ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณFUREAI PAR
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค
ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา-นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขานรก
โอวาคุดานิ-เทศกาลประดับไฟ ณ ซากามิโกะ พาร์ค
ตลาดปลาซึกิจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ-ย่านชินจูกุ

กำหนดวันเดินทาง:
17-23 พฤศจิกายน 2560 
>>>...
 รับได้ 10 ที่นั่ง
ราคา53,900.-
24-30 พฤศจิกายน 2560 
>>>...
 รับได้ 9 ที่นั่ง
ราคา 54,900.-

 
:....:*'
(**)'*:.. ..: