0

โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์ตุรกี

ค้นหา :
1 2 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 34 รายการ
ตุรกี ชานัคคาเล คูซาดาซี ซิรินเซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน 0
ตุรกี ชานัคคาเล คูซาดาซี ซิรินเซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน
ตุรกี ชานัคคาเล คูซาดาซี ซิรินเซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (บินภายใน 1 เที่ยว) 8 วัน 5 คืน
TURKEY 5 STARS ตุรกี 5 ดาว 10 วัน 7 คืน 0
TURKEY 5 STARS ตุรกี 5 ดาว 10 วัน 7 คืน
TURKEY 5 STARS ตุรกี 5 ดาว 10 วัน 7 คืน
TURKEY SUPER ปัง!! (บินภายใน 1 ขา) 8 วัน 5 คืน BY TK OCT-DEC 2022 0
TURKEY SUPER ปัง!! (บินภายใน 1 ขา) 8 วัน 5 คืน BY TK OCT-DEC 2022
TURKEY SUPER ปัง!! (บินภายใน 1 ขา) 8 วัน 5 คืน BY TK OCT-DEC 2022
ตุรกี 9 วัน 6 คืน [เลสโก บอลลูนหลากสี] 0
ตุรกี 9 วัน 6 คืน [เลสโก บอลลูนหลากสี]
บินตรงลงอิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พิเศษ เมนู อาหารไทย 1 มื้อ ชมความงดงามแบบใกล้ชิดกับอุโมงค์ผีเสื้อ เที่ยวชมพระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่ ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ช้อปปิ้งสุดมันส์
ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล  0
ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล
เที่ยวคุ้มครบเมือง 2 ทวีป ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้จำลองเมืองทรอย ชมบ้านพระแม่มารี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม
PRO TURKEY LAVENDER HARVEST TOUR 0
PRO TURKEY LAVENDER HARVEST TOUR
พระราชวังโดลมาบาห์เช,ม้าไม้จำลองเมืองทรอย,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,ทะเลสาบเกลือ Salt Lake,นครใต้ดิน,ปราสาทปุยฝ้าย
PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N 0
PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N
พระราชวังทอปกาปึ,ม้าไม้จำลองเมืองทรอย,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,นครใต้ดิน,เมืองเฮียราโพลิส,ปราสาทปุยฝ้าย
TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน  0
TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
เมืองชานัคคาเล,เมืองทรอย,ม้าไม้จำลองแห่งทรอย,เมืองคูซาดาซี,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary,เมืองปามุคคาเล่,ปราสาทปุยฝ้าย,เมืองเฮียราโพลิส,เมืองคอนย่า,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา,คัปปาโดเกีย,นครใต้ดินไคมัคลึ,เมืองเกอเรเม,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ZIST18 ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตรอเบอรี่]  9 วัน 6 คืน 0
ZIST18 ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตรอเบอรี่] 9 วัน 6 คืน
อังการา,คัปปาโดเจีย,ระบำหน้าท้อง,บอลลูน,เกอราเม่,เมืองใต้ดิน,คอนย่า,ที่พักกองคาราวาน,สวนสตรอเบอรี่,ปามุคคาเล่,คูซาดาซี,เอฟฟิซุส,ชานัคคาเล่,กระเช้าเปอร์กามัม,อะโครโปลิส,ทรอย,อิสตันบูล,สุเหร่าสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดรม,จัตุรัสทักษิม
ZIST15 : ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง] 0
ZIST15 : ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง]
เมืองอิสตันบูล,เมืองอังการ่า,เมืองคัปปาโดเจีย,เมืองใต้ดิน,เมืองเกอราเม่,เมืองคัปปาโดเจีย,เมืองคอนย่า,เมืองปามุคคาเล่,เมืองโบราณเฮียราโพลิส,เมืองคูซาดาซี,เมืองเอฟฟิซุส,เมืองชานัคคาเล่,เมืองโบราณเปอร์กามัม,เมืองชานัคคาเล่,เมืองทรอย,สุเหร่าสีน้ำเงิน
ZIST16 : ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเวอร์] 9D6N BY TK 0
ZIST16 : ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเวอร์] 9D6N BY TK
เมืองอิสตันบูล,เมืองอังการ่า,สุสานอตาเติร์ก,เมืองคัปปาโดเจีย,เมืองใต้ดิน,เมืองเกอราเม่,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง,หุบเขาอุซิซาร์,ชมโชว์ระบำหน้าท้อง,เมืองคัปปาโดเจีย,เมืองคอนย่า,ทุ่งดอกลาเวนเดอร์,เมืองปามุคคาเล่,เมืองปุยฝ้าย,เมืองอิชเมียร์,เมืองเอฟฟิซุส,เมืองทรอย
ZIST17  ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] 0
ZIST17 ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน]
เมืองคัปปาโดเจีย,เมืองใต้ดิน,เมืองเกอราเม่,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่,หุบเขาอุซิซาร์,โรงงานทอพรม,โรงงานเซรามิก,ปราสาทปุยฝ้าย,เมืองโบราณเฮียราโพลิส,เมืองอิชเมียร์
TK302 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน  0
TK302 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
เมืองชานัคคาเล,เมืองทรอย,ม้าไม้จำลองแห่งทรอย,เมืองคูซาดาซี,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,บ้านพระแม่มารี,เมืองปามุคคาเล่,ปราสาทปุยฝ้าย,เมืองเฮียราโพลิส,เมืองคอนย่า,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา,คัปปาโดเกีย,ชมระบำหน้าท้องตรุกี,เมืองเกอเรเม,สุเหร่าสีน้ำเงิน,กรุงอิสตันบูล,ฮิปโปโดม
PRO Turkey Fragrant Rose Flower 9D7N  0
PRO Turkey Fragrant Rose Flower 9D7N
อิสตันบูล,ชานัคคาเล่,ม้าไม้จำลองเมืองทรอย,เมืองไอย์วาลิก,เมืองโบราณเอเฟซุส,เมืองปามุคคาเล่,เมืองโบราณเฮียราโพลีส,ปราสาทปุยฝ้าย,ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า,เมืองคอนย่าพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า,เมืองเกอเรเม,เมืองอังการ่า,กรุงอังการ่า,สุสานอตาเติร์ก,อ่างเก็บน้ำใต้ดิ
PTK02 PRO TUKEY WONDERFUL TULIP SEASON 8D6N 0
PTK02 PRO TUKEY WONDERFUL TULIP SEASON 8D6N
สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สวนดอกทิวลิปอีเมอร์กัน พาร์ค เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิส เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาท ปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย
ZIST14 : ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ] 0
ZIST14 : ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ]
เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ สวนเชอรี่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี

1 2 > หน้าสุดท้าย มีทั้งหมด 34 รายการ