0
               
           
 
 
               
               
         
 
   
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
           
 
 
               
               
               
               
               
               
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Amazon ช้อปปิ้งออนไลน์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Line QR Code ติดต่อเรา

มีผู้ชม 140 ครั้ง
PTK02 PRO TUKEY WONDERFUL TULIP SEASON 8D6N
รหัสสินค้า : TR018
ราคา ฿29,888.00THB
จำนวน
PTK02 PRO TUKEY WONDERFUL TULIP SEASON 8D6N

ชมภายใน สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กันพาร์ค สวนสาธารณะที่สวยที่สุด 

พระราชวังทอปกาปึ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)

เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง

นครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก

เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน

ปราสาทปุยฝ้าย ทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น