0

มีผู้ชม 719 ครั้ง
SINGAPORE SO HOT
รหัสสินค้า : SG007
ราคา ฿9,888.00THB
จำนวน
SINGAPORE SO HOT 

เทศกาลหรรษา GRAND SALES SINGAPORE ลดทั้งเกาะ ถึง ก.ค. 58
โดยสายการบิน NOKSCOOT
 


ไฮไลท์ของโปรแกรม 
•   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง- ชางกี-ดอนเมือง ฟรีน้ำหนักกระเป๋าไป -        กลับ 20 กิโลกรัม (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
•    โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมรถรับ-ส่ง สนามบิน - โรงแรม -สนามบิน
•    
พิเศษ!!! CITY TOUR 1 วันเต็ม 
•    
พิเศษ!!! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน BOON TONG KEE 

ราคาเพียง 
9,888  บาท

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2558 :  08-10 / 17-19 / 19-21 / 20-22 / 22-24 / 24-26 / 26-28 /
                    27-29 มิถุนายน / 29 – 1 กรกฎาคม 58