0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


มีผู้ชม 185 ครั้ง
SPRING KOREA  SEORAK SEOUL 5D3N
รหัสสินค้า : KR045
ราคา ฿17,900.00 THB
จำนวน
SPRING KOREA
SEORAK SEOUL 5D3N


*ชม Teddy Bear Museum Seorak
*ขึ้นกระเช้าชมวิว อุทยานซอรัคซาน
*สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชินฮึงซา
*สนุกสนาน สวนสนุกกางแจ้ง EVERLAND 
*คล้องกุญแจ N Seoul Tower
*ชมถนนสายซากุระ ณ เกาะยออิโด
*ช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่น ฮงแด+เมียงดง
*เอาใจสาวกการ์ตูนที่ One Peace Café
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
วันที่สอง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-TEDDY BEAR MUSEUM SEORK-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นกระเช้า)-วัดชินฮึงซา
วันที่สาม สวนสนุก EVERLAND-สนุกสนานกับการทำ D.I.Y CUPCAKE-COSMETIC CENTER-ช้อปปิ้งย่านฮงแด-ONE PIECE CAFÉ’
วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำอาหารเกาหลี กิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-พระราชวังชางด๊อกกุง-DUTY FREE-                           คลองชองเกชอน-โชล ทาวเวอร์-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส-ชมดอกซากุระ ณ เกาะยออิโด-ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน
 
 
 
Image result for ช้อปปิ้งย่านฮงแด
Related image