0

มีผู้ชม 118 ครั้ง
TAIWAN ไต้หวัน ฉลองเทศกาลวันปีใหม่ Taiwan New Year 2024 Celebration 4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
รหัสสินค้า : TW003
ราคา ฿29,900.00THB
จำนวน
 ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

 •ชมพลุดอกไม้ไฟเทศกาลปีใหม่สัมผัสกับบรรยากาศความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
•หมู่บ้านสายรุ้ง •วัดเหวินหวู่ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
•ตลาดซีเหมินติง •ตึกไทเป101 •อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
•เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
  
 รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 2

หนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินอู่ • ร้านชา • เมืองไทเป • ร้านพายสัปปะรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) • ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 3

ร้านสร้อยสุขภาพ • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ร้านเครื่องสำอาง • Gloria Outlet เคาท์ดาวน์ปีใหม่2024 ย่านโซนกลอเรีย เอาท์เลท

วันที่ 4

ไทเป • สนามบินเถาหยวน • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI831 : 10.05-13.05)                                                    โปรแกรมเต็มคลิกเลย...