0

มีผู้ชม 680 ครั้ง
EXPRESS JEJU IN NOVEMBER
รหัสสินค้า : KR145
ราคา ฿6,700.00THB
จำนวน
EXPRESS JEJU IN NOVEMBER
กำหนดการเดินทาง 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์-
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน  -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี –
 ดาวทาวน์เมืองเชจู

 เริ่มต้น 6,700 บาท